Καλώς ήλθατε στo δικτυακό τόπο των εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων!

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης από 3 ομάδες του τρίτου επιπέδου της Σχολικής Πρακτικής καθώς και οι φοιτητές του μαθήματος «ΤΠΕ και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» ανέπτυξαν εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις στο σύνολο του αναλυτικού προγράμματος της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού με στόχο μια εκπαίδευση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στη διερεύνηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο δικτυακός τόπος sus.te.int (sustainable teaching interventions : βιώσιμες διδακτικές παρεμβάσεις) επιχειρεί να παρουσιάσει το παραπάνω εγχείρημα.

Ειδικότεροι στόχοι των βιώσιμων διδακτικών παρεμβάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα

Eιδικότεροι στόχοι των βιώσιμων διδακτικών παρεμβάσεων

2011-12-26 11:54
  Ειδικότερα οι διδακτικές παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν στοχεύουν στην: ενσωμάτωση μιας εστιασμένης στα δικαιώματα του παιδιού προσέγγισης της μελέτης των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στο αναλυτικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη χρήση των...

Σημείωση επισκεπτών

2011-12-25 23:19